Hoa Mộc Lan Group

banner
banner
Tin tức sự kiện
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH (21/11/2023)

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH (21/11/2023)

27/11/2023Hoa Moc Lan Group

Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH TẠI CUỘC HỌP NGÀY 22/11/2023

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH TẠI CUỘC HỌP NGÀY 22/11/2023

27/11/2023Hoa Moc Lan Group

Ngày 24/11/2024, UBND thành phố Cam Ranh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng bồi thường,...

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH; ĐỊA ĐIỂM: KHU 3 – CÁC PHƯỜNG: CAM PHÚC NAM, CAM PHÚC BẮC, CAM NGHĨA, THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH; ĐỊA ĐIỂM: KHU 3 – CÁC PHƯỜNG: CAM PHÚC NAM, CAM PHÚC BẮC, CAM NGHĨA, THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA

21/11/2023Hoa Moc Lan Group

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, UBND thành phố Cam Ranh ban hành Kế hoạch số: 5954 /KH-UBND Về việc triển khai tuyên truyền thực hiện dự...

HƠN 34 TỶ ĐỒNG TIỀN TẠM ỨNG ĐỢT 1 ĐÃ ĐẾN VỚI CÁC HỘ DÂN XÃ CAM LẬP CÓ ĐẤT NẰM TRONG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH

HƠN 34 TỶ ĐỒNG TIỀN TẠM ỨNG ĐỢT 1 ĐÃ ĐẾN VỚI CÁC HỘ DÂN XÃ CAM LẬP CÓ ĐẤT NẰM TRONG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH

19/11/2023Hoa Moc Lan Group

Chiều ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Vinhomes đã phối hợp với UBND xã Cam Lập tổ chức chi trả...

Hoa Mộc Lan Group

Giới thiệu tổng quan

Sứ mệnh: Vì cuộc sống nhân sinh – phục vụ xã hội

Tầm nhìn:  Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững – Hoa Mộc Lan Group mong muốn phát triển thành một tập đoàn đa lĩnh vực, lấy giá trị nhân sinh làm cốt lõi, lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ làm đầu. Từ đó, xây dựng niềm tin và mối quan hệ gắn bó với khách hàng và các đối tác để đi lên gắn bó, lâu dài. 

Giá trị cốt lõi: NHÂN – LỄ – NGHĨA – TRÍ – TÍN

Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín là 5 đức tính cần có trong mỗi con người. Cuộc sống dù ngày càng bộn bề thay đổi nhưng những chuẩn mực đạo đức, lối sống quý báu ấy luôn cần được lưu giữ và răn dạy cho thế hệ sau. Hoa Mộc Lan Group cũng lấy 5 đức tính này làm giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp.
Triết lý kinh doanh: Lấy sự chuẩn mực làm nền tảng, sáng tạo vượt lên mọi giới hạn, lắng nghe, chia sẻ, góp ý từng cảm xúc của khách hàng trong những trải nghiệm riêng.
Xem thêm >>
Giỡi thiệu
Giỡi thiệu
Giỡi thiệu
Giỡi thiệu
Đối tác của chúng tôi
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
1
Bạn cần hỗ trợ?
.