THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA UBND XÃ TẠI BUỔI HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH

Sáng ngày 25/10/2023, UBND xã Cam Lập đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.
Tham dự họp gồm các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND xã Cam Lập và ông Nguyễn Văn Nam đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cam Ranh.

Sau cuộc họp, UBND xã đã ban hành thông báo số 1047/TB-UBND ngày 26/10/2023, Kết luận của UBND xã tại buổi họp Ban chỉ đạo triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Mỹ – Trưởng Ban chỉ đạo – Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp kết luận, chỉ đạo như sau:
1. Tổ kiểm kê UBND xã: Tiếp tục cùng với Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp trưởng thôn Nước Ngọt thực hiện tốt quy trình kiểm đếm, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tiến độ theo kế hoạch.
2. Thành viên Ban chỉ đạo thông tin đến người dân về vị trí tái định cư sẽ được chủ đầu tư báo cáo chính xác sau khi có quy hoạch 1/500, tránh những tin đồn đoán gây dư luận không đúng đắn về dự án.
Giá đất bồi thường hỗ trợ sẽ được thực hiện theo quy trình của cấp có thẩm quyền, đúng quy định pháp luật hiện hành và có thông báo chính thức đến các hộ dân, tuyệt đối tránh tình trạng thông tin sai lệch về giá đất khi chưa được công khai.
3. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Thông tin: Quan tâm, cập nhật thông tin tuyên truyền trên trang tin điện tử xã và thông báo trên đài truyền thanh để Nhân dân kịp thời nắm bắt thông tin chính thức liên quan đến dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.
4. Trưởng công an xã (ông Nguyễn Thành Cường) chỉ đạo công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong Nhân dân suốt quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, tất cả các thành viên Ban chỉ đạo cùng chủ động nắm bắt tình hình từ thực tiễn, khi có phát sinh vấn đề cần báo trực tiếp cho Trưởng công an xã để kịp thời xử lý.
5. Công chức Địa chính – Xây dựng phụ trách dự án
– Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất, tham mưu UBND xã có báo cáo chính xác số liệu hộ dân tái định cư cho UBND thành phố trước ngày 31/10/2023.
– Làm việc với Phòng Tài nguyên & Môi trường, tham mưu thông báo đề nghị người dân nuôi trồng thủy sản tự phát tại vùng ranh giới dự án, bàn giao mặt nước để thực hiện dự án theo quy định.
– Tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án cho UBND thành phố định kỳ trước ngày 25 hàng tháng (thông qua phòng tài chính – kế hoạch), từ nay cho đến khi hoàn thành dự án.
– Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm tra hồ sơ pháp lý dự án thuộc Ban chỉ đạo triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh theo hướng dẫn của Trung tâm phát triển quỹ đất.

Nguồn: http://camlap.camranh.khanhhoa.gov.vn/

Bình luận
Sản phẩm liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?
.