TRIỂN KHAI LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ GPMB DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH (KHU 3: PHƯỜNG CAM PHÚC NAM, PHƯỜNG CAM PHÚC BẮC VÀ PHƯỜNG CAM NGHĨA, THÀNH PHỐ CAM RANH)

Bình luận
Sản phẩm liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?
.