KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH; ĐỊA ĐIỂM: KHU 3 – CÁC PHƯỜNG: CAM PHÚC NAM, CAM PHÚC BẮC, CAM NGHĨA, THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, UBND thành phố Cam Ranh ban hành Kế hoạch số: 5954 /KH-UBND Về việc triển khai tuyên truyền thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh; địa điểm: Khu 3 – Các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích:

– Cung cấp thông tin về thực hiện dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh; địa điểm: Các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc và Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh đến người dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Yêu cầu: 

– Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh; địa điểm: Các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc và Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh phải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, phòng, ban và UBND các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc và Cam Nghĩa.

– 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc và Cam Nghĩa tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả đến người dân tại khu vực triển khai thực hiện dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh; địa điểm: Các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc và Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh.

Nội dung của Kế hoạch số 5954/KH-UBND (xem tại đây).

Nguồn: https://camranh.khanhhoa.gov.vn/

Bình luận
Sản phẩm liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?
.